Tig och lid!

Tig och lid! header image 2

Intervjufrågor

november 7th, 2007 · 1 Comment ·

Jag och Mathias funderar ibland över konstiga frågor vi fått på arbetsintervjuer, och vilka frågor vi själva skulle vilja ställa om vi fick chansen. I ett rent teoretiskt resonemang så gillar jag frågor som inte har med det aktuella jobbet att göra utan som är mer resoneringsfrågor. Å andra sidan skulle jag hata att få dem på en intervju.

En fråga jag fått i verkligheten är ”Har du en garderobsserver?” Inte så dum fråga, kom lite oväntat och sa faktiskt en del om mitt teknikintresse.

Annars har jag spekulerat fram följande laddning:

”Är du bra på att orientera?”

”Om du vore en gnu, skulle du då beta ensam eller i flock?”

”Betänk följande situation: Du kommer in på en toalett; det finns tre dörrar – herrar, damer och handikapptoalett. Herrtoaletten är upptagen. Vilken av de andra två väljer du? Eller väntar du tills herrtoaletten är ledig?” (givet manlig sökande)

Tags: jobb

1 response so far ↓

  • Martin B // Sep 6, 2008 at 20:59

    Självklart skulle jag välja handikapptoaletten eftersom det är betylidgt större sannolikhet att det kommer någon rättmätig användare till damtoaletten än en till handikapptoaletten.

Leave a Comment