Tig och lid!

Tig och lid! header image 2

Deltaprocent, d%

juni 13th, 2007 · 1 Comment ·

Jag och Mathias har infört ett nytt begrepp när vi frågar varandra om dagens börsutveckling: deltaprocent (d%). Typiskt användningsområde: Min depå har gått +1.1% och OMX +0.4% vilket ger  0.7 d%. Fördelen med begreppet är att man kan få en positiv spinn även på dagar då depån gått back, under förutsättning att börsen gått ännu sämre …

Vän av ordning frågar sig givetvis varför inte det klassiska begreppet procentenhet används.  Svaret är givetvis att deltaprocent är lättare att förkorta, plus att procentenhet brukar användas när man jämför mätningar mot sig själva. Vi mäter mot en referensnivå, OMX-index.

Tags: pengar

1 response so far ↓

  • Prabhat // Okt 12, 2015 at 4:52

    Max .didn’t the poll say big labor as in Public Employee Unions So you and Stacy need to reboot and relziae it’s the public employee unions bankrupting cities, counties, and states not labor as in the working man/woman .This is what the poll shows and the public have got it right. BTW, where is Jon Conzine?

Leave a Comment